การทำให้ได้ 10 ด้วยการเติมกล่อง | Getting to 10 by filling boxes

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=An46SYAxhtc&cc_load_policy=1&hl=th ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-basics/cc-early-math-make-10/v/getting-to-10-by-filling-boxes พากย์เสียงโดย กิ่ง วราพร ลี้เลิศล้ำ