สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=-3DFzxbP9Fk&cc_load_policy=1&hl=th ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-basics/cc-early-math-add-sub-word-problem-within-10/v/addition-word-problems-within-10 พากย์เสียงโดย กิ่ง วราพร ลี้เลิศล้ำ