การบวกสิบหรือหนึ่งร้อย | Adding ten or one hundred

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=wwO6DjL_wFw ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-1000/cc-early-math-add-ones-tens-hundreds/v/adding-ten-or-one-hundred พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย