"สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=cTveNRjWQYo ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/advanced-mult-div-word-problems/v/multi-step-word-problems-with-whole-numbers-exercise-t2 พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย"