สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=r6hS_8nm1jM ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/abs_value_tutorial/v/absolute-value-of-integers พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ