โจทย์์ปัญหาเรื่องจำนวนตรรกยะที่มีทศนิยม | Rational number word problem with decimals

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=fFdOr8U4mnI ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/adding_subtracting_negatives/v/u09-l1-t2-we4-adding-real-numbers-application พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ