การคูณจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน | Multiplying numbers with different signs

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=4ve7OaCnDLs ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/mult_div_negatives/v/multiplying-negative-real-numbers พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ