สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=3lHBgFvr3yE ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/v/regrouping-from-0-when-subtracting-three-digit-numbers พากย์เสียงโดยเพียว พิชญา เขียวชะอุ่ม