การลบเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 1) | Subtracting two-digit numbers without regrouping (example 1)

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=slIX9EDcHgE ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100/cc-early-math-sub-two-dig-intro/v/subtracting-2-digit-numbers-without-regrouping พากย์เสียงโดย เพียว พิชญา เขียวชะอุ่ม