ตัวอย่างจำนวนลบและเส้นจำนวน | Negative numbers and number line examples

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=qW-Ce44ll0Q ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/add-sub-negatives/v/number-line-3-exercise-example พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ