การเปรียบเทียบด้วยการคูณ: พลังของรอน&เฮอร์ | Comparing with multiplication: Ron& Her Strength

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=9CZfG3r5JBE ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/mult-div-word-problems/v/multiplication-and-division-word-problems-2 พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย