การบวก 7 + 6 | Adding 7 + 6

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=ZgzpTx-s9Zo ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-add-20/v/adding-within-20 พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย