การเปรียบเทียบจำนวนน้อยๆ บนเส้นจำนวน | Comparing small numbers on the number line

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/v/tJrSILRXOUc ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-comparing-numbers/v/comparing-numbers-through-10-example พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย