จำนวนผลไม้ | Pieces of fruit

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=ie0waMJxnTs ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-basics/cc-early-math-together-apart/v/adding-fruit พากย์เสียงโดย ตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ