ตัวอย่าง: การบวกเลขสองหลัก (ไม่มีทด) | Example: Adding two digit numbers (no carrying)

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=b22tMEc6Kko ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/two_dig_add_sub/v/adding-whole-numbers-and-applications-1 พากย์เสียงโดยเพียว พิชญา เขียวชะอุ่ม