โจทย์ปัญหาเรื่องการเปรียบเทียบ เพิ่มเติม | More comparison word problems

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=3rs7sFPoiZ4 ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-word-problems-more-fewer-20/v/more-comparison-word-problems พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย