สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=Oo2vGhVkvDo ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/adding_subtracting_negatives/v/negative-number-word-problems-1 พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ