การวัดความยาวที่มีหน่วยต่างกัน | Measuring lengths with different units

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=_irJM-um6HE ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-measuring-length/v/measuring-lengths-with-different-units พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย