ตัวอย่าง: การแสดงการหารหลายวิธี | Example: Expressing division in multiple ways

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=4I9iibPLdBw ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/delightful_division/v/dividing-whole-numbers-and-applications-1 พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย