จำนวนที่หายไประหว่าง 0 ถึง 120 | Missing numbers between 0 and 120

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=1AqkBdCBm9o ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-numbers-120/v/numbers-to-120 พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย