สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=NQSN00zL5gg ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/adding_subtracting_negatives/v/adding-and-subtracting-negative-number-examples พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ