สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=Hc9mcx739js ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-1000/cc-early-math-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/v/breaking-apart-three-digit-addition-problems พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย