โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกลบบนเส้นจำนวน | Adding and subtracting on number line word problems

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=EQrCdEF3vNE ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100/cc-early-math-add-sub-100-word-problems/v/adding-and-subtracting-on-number-line-word-problems พากย์เสียงโดยกิ่ง วราพร ลี้เลิศล้ำ