การนับจำนวนน้อยๆ | Counting with small numbers

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=y2-uaPiyoxc ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/v/counting-with-small-numbers พากย์เสียงโดย โจ้ ธนันต์ ฉันทจุลสินธุ์