โจทย์ปัญหาการคููณหาร: ปั่นเร็วแค่ไหน? | Multiplication, division word problems: pedaling how fast?

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=l7h8A6SX5kY ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/advanced-mult-div-word-problems/v/multi-step-word-problems-with-whole-numbers-exercise-3 พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย