สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=S3z4XqC_YSc ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/lattice_multiplication/v/why-lattice-multiplication-works พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย