การคิดการบวกเลขสามหลักใหม่เพื่อคิดในใจ | Rethinking three digit addition for mental calculation

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=jAfJcgPGqgI ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-1000/cc-early-math-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/v/rethinking-three-digit-addition-for-mental-calculation พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย