สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=egjDLFX9VHg ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100/subtraction-within-100/v/introduction-to-regrouping-borrowing พากย์เสียงโดยกิ่ง วราพร ลี้เลิศล้ำ