การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม | Comparing whole numbers

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=9Jg5S7F2SMQ ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-three-digit-compare/v/comparing-whole-numbers พากย์เสียงโดย ตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ