สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=VW6UrPKPInA ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/add-sub-negatives/v/ordering-negative-numbers พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ