การจับกลุ่มใหม่ (ยืม) สองครั้ง ตัวอย่าง | Regrouping (borrowing) twice example

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=OJ-wajo6oa4 ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/v/regrouping-borrowing-twice-example พากย์เสียงโดยเพียว พิชญา เขียวชะอุ่ม