การบวกจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน (ตัวอย่าง) | Adding numbers with different signs (example)

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=NrVvu7cM8_o ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/adding_subtracting_negatives/v/adding-integers-with-different-signs พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ