ทำไมจำนวนลบคูณจำนวนลบจึงตรงตามสัญชาตญาณ | Why a negative times a negative makes intuitive sense

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=pzQY-9Nmtws ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/mult_div_negatives/v/why-a-negative-times-a-negative-makes-intuitive-sense พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ