การคูณ 7: วิดีโอเก่ายกตัวอย่างเพิ่มเติม | Multiplication 7: Old video giving more examples

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=_k3aWF6_b4w ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/v/multiplication-7-old-video-giving-more-examples พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย