ส่วนเท่าๆ กันของวงกลมกับสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Equal parts of circles and rectangles

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=YwNX9uWszQY ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-geometry-topic/cc-early-math-fractions-of-shapes/v/equal-parts-of-circles-and-rectangles พากย์เสียงโดยจ๋า วาสนา จิตตางกูร