การคูณเป็นกลุ่มวัตถุ | Multiplication as groups of objects

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=cDpBtkU2cf8 ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/mult-div-concept/v/multiplication-as-groups-of-objects พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย