เรียงตามความยาว | Order by length

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=SQmyTmO8OKw ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-length-intro/v/order-by-length พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย