สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ:https://www.youtube.com/watch?v=DzJvR56Suss ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100/cc-early-math-add-two-dig-intro/v/adding-by-getting-to-group-of-10-first พากย์เสียงโดย เพียว พิชญา เขียวชะอุ่ม