การนับข้ามทีละ 5 ตัวอย่าง | Skip counting by 5 example

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=UwWn84u6i8s ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100/cc-early-math-skip-counting/v/skip-counting-by-5-example พากย์เสียงโดย ยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย