สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=k68CPfcehTE ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/v/2-digit-times-1-digit-example-no-carrying พากย์เสียงโดยยู่อี่ วนิดา ยนต์วิกัย