สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=frBJEYvyd-8 ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/abs_value_tutorial/v/absolute-value-and-number-lines พากย์เสียงโดยตี๋ อำนวย พลสุขเจริญ