การจับกลุ่มทศนิยมใหม่ ตัวอย่่าง 2 | Regrouping decimals example 2

สนับสนุนการพากย์เสียงโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ ลิ้งก์วิดีโอภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=dNnItWLuHH4 ลิ้งก์เว็บไซต์คานอะคาเดมี่: https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/regrouping-decimals/v/regrouping-decimals-example-2 พากย์เสียงโดยเพียว พิชญา เขียวชะอุ่ม